Thitruongtoday - Bản tin hàng ngày

Kim Nhã

Chất lượng là sự bảo đảm tốt nhất lòng trung thành của khách hàng. - Jack Welch -