Thitruongtoday - Bản tin hàng ngày

Khám phá

Ngày nhà giáo Thái Lan - nguồn gốc và ý nghĩa

Ngày nhà giáo Thái Lan - nguồn gốc và ý nghĩa

Mục đích chính của ngày nhà giáo Thái Lan là giúp cho học sinh nhớ đến công ơn dạy dỗ và mang lại kiến thức của thầy cô giáo - những người là hình mẫu của đất nước. Vậy nên, thầy cô giáo chính là...

Xem thêm